Racing Sleddogs.nl

Duits kampioenschap Frauenwald

Op 14/15-2 zijn we op het het duits kampioenschap in frauenwald geweest, en na een iets mindere eerste dag beschikte ons team toch over voldoende veerkracht om de tweede dag een super tijd te lopen waardoor we van de derde plaats zijn gestegen naar de Eerste plaats. trots op de honden, en ook onze nieuwste German trailhound Armani heeft het heel goed gedaan.